hanna @hanna ?

Not recently active
 • I am finally in Cuzco, the archeological capital of the continent and a cultural heritage of the world. While cycling into the ancient civilizations of Peru I have also reached a modern infrastructure of tourism. Tourist towns are not the most charming ones, but they are very comfortable and convenient. In the narrow alleyways I find […]

 • Äntligen är jag i Cuzco, kontinentens arkeologicentrum och en av världens kulturarv. Samtidigt som jag har cyklat in i de antika civilisationernas Peru så har jag även nått en infrastruktur för nutidens turister. Turistorter kanske inte är speciellt charmiga, men de är väldigt bekväma och behändiga. I de smala gränderna med kullerstensgator finns det nämligen restauranger […]

 • I am on the dirt roads between Huancayo and Cuzco. They take me over passes that are mountain high and down valleys that are river deep. I can struggle up to a place where the snow is falling and rattle my way down to desert heat on the same day. The climate contrasts are amazing and […]

 • I am on the dirt roads between Huancayo and Cuzco. They take me over passes that are mountain high and down valleys that are river deep. I can struggle up to a place where the snow is falling and rattle my way down to desert heat on the same day. The climate contrasts are amazing and […]

 • hanna wrote a new blog post In i dammet, in i Peru in the group On the road: 12 years, 11 months ago

  Jag är ute på grusvägar mellan Huancayo och Cuzco. De leder mig över höga bergspass och ner i djupa dalar. På förmiddagen kan jag kämpa mig högt upp där snön faller och på eftermiddagen kan jag skaka mig ner i ett hett ökenlandskap. Klimatkontrasterna är otroliga och det är även landskapet. Dessvärre behöver jag mest hålla […]

 • hanna wrote a new blog post Restart in Peru in the group On the road: 13 years ago

  I am quite unaccustomed and unstable at the start. I have not been cycling for over two months and feel like a beginner. My body is aching of all the pedaling, of all the sitting, of all the effort, but it all feels right. There is something special about traveling on a bicycle with myself as […]

 • hanna wrote a new blog post Nystart i Peru in the group On the road: 13 years ago

  Det är lite ovant och ostadigt till en början.  Jag har inte cyklat på över två månader och jag känner mig som en nybörjare. Kroppen värker av allt trampande, av allt sittande och av all ansträngning, fast allting känns ändå rätt. För det är något speciellt med att färdas på cykel och att ta sig fram […]

 • The weather seems to turn and I walk out into the mountains on a ten-day-trekking-circuit, with an eight-man-team, over 5000-meter passes. The sun is sometimes covered by the remains of the rainy season and it hides behind a snowy sky at a mountain pass and the rain fall in the valleys. Even if the cold grabs […]

 • hanna wrote a new blog post Gemenskapen i Anderna in the group On the road: 13 years, 1 month ago

  Vädret verkar vända och jag beger mig ut på en tio-dagars vandring med vänner. Solen är dock fortfarande sporadisk och släpper ibland förbi snö uppe på bergspassen och regn nere i dalarna. Men trots kyla så är det härligt med bergslandskapets olika temperaturer och temperament. Vi vandrar förbi berg som tyst speglar sina ansikten i glaciärsjöar […]

 • hanna wrote a new blog post Plants in Peru in the group On the road: 13 years, 1 month ago

  I live well at the lodge, with healthy food, pretty walks, energizing yoga and sweet rest. I can sit down with a cup of homegrown chamomile tea while watching the mountain life pass by. One morning the farmers and herders are walking up the hill in their skirts and hats to plant some trees. The people […]

 • hanna wrote a new blog post Plantor i Peru in the group On the road: 13 years, 1 month ago

  Jag lever så sunt här på det lilla hotellet, med nyttig mat, sköna promenader, energigivande yoga och lugn vila. Jag kan sitta med en kopp te med självplockad kamomill och beundra bergslivet framför mig. En morgon går bönderna och herdarna I samlad trupp med sina fladdrande kjolar och höga hattar for att plantera träd uppe på […]

 • I have stopped in the Andes to warm up. I decided to hit the brakes because of the cold rain, cloudy skies and muddy roads of the rainy season. Several mountain passes reaching up to 5000 meters awaits, and I will gladly keep them waiting until Peru dries up. Until then I am working at a […]

 • hanna wrote a new blog post En varm plats i Anderna in the group On the road: 13 years, 2 months ago

  Jag har stannat till uppe i Anderna för att värma mig. Regnsäsongens blöta kyla, molntäckta vyer och leriga vägar fick mig att bromsa in. Framför mig väntar flera bergspass på upp till 5000 meter som gärna får fortsätta vänta tills landet har torkat upp. Tills dess jobbar jag på ett mysigt bergshotell tillsammans med en amerikanska […]

 • hanna wrote a new blog post Tunnels in the Andes in the group On the road: 13 years, 3 months ago

  I leave the Peruvian coast together with two French guys on bikes. The sun is so sweet and it heats up all of my frozen memories from rainy mountain rides. I am returning to the Andes and the landscape is changing shape as the sand dunes are replaced by rock formations. The sun stays with us […]

 • hanna wrote a new blog post Tunnlar i Anderna in the group On the road: 13 years, 3 months ago

  Jag lämnar kusten tillsammans med två cyklande fransmän. Solen är så skön och den värmer upp alla våra frusna minnen från regniga berg. Vi trampar oss dock upp i höjd varje dag och sandlandskapet börjar blandas med karga stenvyer. Solen följer fortfarande med och det är en fröjd att stanna till i skuggan för en fruktstund, att […]

 • hanna wrote a new blog post Stalkers in Peru in the group On the road: 13 years, 4 months ago

  Sometimes I am scared. I am continuously warned about the danger of being a woman on my own. When I am cycling along the coast a persistent tuk-tuk driver comes along, in the desert two guys on a delivery trike keep reappearing, in a city an annoying motorcyclist is hovering around me and in the mountains […]

 • hanna wrote a new blog post Förföljd i Peru in the group On the road: 13 years, 4 months ago

  Ibland är jag rädd. Jag blir hela tiden varnad om hur farligt allt är för en ensam kvinna. När jag cyklar vid kusten får jag med mig en efterhängsen tuk-tuk-förare, i öknen stannar två män på flakmoped flera gånger för att vänta in mig, i en stad har jag en irriterande motorcykelsnubbe bredvid mig och när […]

 • hanna wrote a new blog post Peru och sanden in the group On the road: 13 years, 4 months ago

  Jag korsar en landsgräns, söker mig ut till kusten och finner Perus sandlandskap. Först långa sträckor av strand. Sen långa etapper av öken. Jag älskar dessa öppna landskap och dess horisonter. Marken är platt och asfalten plan. Längs vägen finns många fina platser som bjuder in till mer latande än cyklande. Jag tältar på en lugn […]

 • hanna wrote a new blog post Peru and the sand in the group On the road: 13 years, 4 months ago

  I cross a border, reach the coast and find the sand landscape of northern Peru. First there are long stretches of beach. After a while there are long sections of desert. I love these open landscapes and it´s horizons. The land is flat and so is the road I am traveling on. There are many spots […]

 • I am finally out on the roads again. The big city is behind me and a big landscape is ahead. I steer towards the rainforest in the eastern part of the country, where the jungle sounds are louder than the traffic noise. The road is calm and cuts across a lush and lively jungle. A butterfly […]

 • Load More  
 • Welcome to Biketravellers.com Bicycle blogs

  Cycling near the Dutch windmills Welcome at the new Biketravellers blogs. Here everybody who is interested in bicycles and bike trips can open a free blog and start posting right away!

  Filled with features like photo -uploads, YouTube support and 100+ other plugins, more than 125 different themes which can be further customized if needed, widget support and much more, so sign-up for free and claim yourname.biketravellers.com now.

  New: Now you can also host your own Domain (yourdomain.com, so without the BikeTravellers.com part) for free! Ask for details on how to do this.

  Everybody who has something to tell or show about anything to do with travelling by bicycle or bicyles can get a free blog here. Register
  yourname.biketravellers.com
  now! Did I mention is was free?

  You can post photo's,  videos and of course stories about your bike, your trip, now, in the past of in the future. You can create discussion groups and forums in a click can create a free new blog (even if you already have one) here.

 • Recent Networkwide Posts

  • ThumbnailThis is La Ponderosa. Not only my main transportation vehicle but also my house. Well, sort of . When traveling, effectively becomes my home, but when I stay at a place like Barcelona, ​​for example, living and […]

  • Thumbnail This guy, Daniel Orenes , just started his Round the World bicycle trip in southern Spain. He’s coping with a very complicated weather condition but overall he seems OK. It is challenging to me following this event from my comfort zone here in Madrid, excusing myself that winter isn’t the best time to travel. Maybe I’m right […]

  • Thumbnail    The following is part of Marlene Adam’s (a writer from Vancouver, Canada) blog entry on one of my former blog project.    …   There’s something masochistic about a divorced couple voluntarily agreeing to travel indefinitely together, especially after not having seen each other for two or three years. And even more foolhardy after having already […]

 • Members